Onze pluimveehouders

Succesvol werken aan antibiotica reductie

Dankzij een effectief reductieprogramma is het antibioticagebruik bij kippen in Nederland laag. In 2009 sloegen alle partijen in de keten de handen ineen en sindsdien werken zij continu aan het verminderen van het antibioticagebruik. En met succes: Ondertussen is het gebruik al met meer dan 75% gedaald. Het gebruik van de zogenaamde “kritische antibiotica” – nieuwere middelen die ook bij mensen kunnen worden gebruikt – is nog harder gedaald. De Europese Commissie noemt Nederland niet voor niets als voorbeeld voor de andere landen.

Antibioticagebruik kan gevaarlijk zijn, omdat bacterien resistent kunnen worden tegen de antibiotica. Sinds we werken aan de reductie, zien we ook een daling van de antibioticaresistentie in Nederland.
Twee belangrijke uitgangspunten in de aanpak zijn dat antibiotica alleen mogen worden gebruikt als de kippen ziek zijn (preventief gebruik is dus verboden) en dat ze alleen mogen worden gebruikt op recept van een dierenarts en volgens de bijsluiter.

De antibiotica-aanpak in Nederland komt voort uit/steunt op een goede samenwerking tussen sectorpartijen – pluimveehouders, broederijen, slachterijen, voerleveranciers – dierenartsen en de overheid. Alle door de dierenartsen geleverde antibiotica worden geregistreerd in een centrale database. Bedrijven worden vergeleken via een stoplichtmodel. Een groen bedrijf doet het goed, een oranje bedrijf moet zich verbeteren en een rood bedrijf moet onmiddellijk en aantoonbaar actie ondernemen. Dit gebeurt dan samen met de dierenarts en andere bedrijfsadviseurs.

Wanneer toch een medicijn moet worden ingezet is er wetgeving die residuen daarvan voorkomt. Voor ieder geneesmiddel dat wordt gebruikt is namelijk een wachttijd vastgesteld die moet worden aangehouden voordat het dier mag worden geslacht.

De Europese Commissie ziet de Nederlandse aanpak als een voorbeeld voor andere landen in Europa. De vrijwillige aanpak door de sectoren met ondersteuning van de overheid heeft geleid tot forse reducties in het gebruik van antibiotica en van antibioticaresistentie.
De pluimveesector is tevreden met de ontwikkelingen, en gaat door op de ingeslagen weg: een verdere daling van het gebruik op voorwaarde dat dit niet ten koste gaat van dierenwelzijn, diergezondheid en de bedrijfsvoering van de ondernemers.

 

Ïk vind het mooi dat wij in de vleeskuikensector problemen gewoon aanpakken en oplossen. Zo ook met het terugdringen van antibiotica.”
Bart Janssen