Onze pluimveehouders

Mest is waardevol

In de vleeskuikensector is van een mestprobleem geen sprake. Sterker nog, kippenpoep en het strooisel uit de stal blijken een geweldige bron van energie! Een groot deel van alle kippenmest wordt omgezet in energie en mineralen. Dat vindt plaats in de centrale BMC Moerdijk. Het levert jaarlijks voldoende stroom op voor een stad ter grootte van Den Bosch.

Onderzoek door CE Delft, een onafhankelijk adviesbureau dat gespecialiseerd is in duurzaamheidsvraagstukken, toont aan dat deze manier van pluimveemest benutten ook nog eens het beste is voor het milieu. Dankzij de opgewekte energie wordt namelijk met de mest jaarlijks veel CO2 bespaard doordat wordt voorkomen dat elektriciteit geproduceerd moet worden met kolen en/of gas. Ook wordt de uitstoot van ammoniak verminderd.

De mineralen fosfaat en kalium blijven tijdens dit verwerkingsproces behouden en dat is belangrijk omdat die erg nuttig zijn voor het laten groeien van groente en fruit. De as die overblijft wordt verkocht als kunstmest en gaat naar gebieden waar een grote vraag is naar fosfaat en kalium. Bijvoorbeeld in Noord-Frankrijk.

Dick Schieven: “met mijn bedrijf maak ik onderdeel uit van een coöperatie van pluimveehouders die samen zorgen voor de aanvoer van de mest voor deze centrale. Ook onze samenwerking is dus duurzaam geregeld. Dat voelt goed, het geeft energie!”

 

“We zetten kippenmest om naar energie. Jaarlijks levert de kippensector zo voldoende stroom voor een stad zo groot als Den Bosch.”
Dick Schieven